Osiński
 

Oferta

neurologLekarz neurolog psychiatra oferuje

diagnostykę i leczenie schorzeń neurologicznych i psychiatrycznych. Podstawę do postawienia diagnozy i włączenia właściwej terapii farmakologicznej czerpie z wnikliwego badania i dobranych odpowiednio badań dodatkowych.

W Prywatnym Gabinecie Lekarskim pacjenci mają zapewnione m.in. leczenie depresji, nerwic
i zaburzeń lękowych, diagnozowanie i leczenie otępień, profilaktykę udaru mózgowego oraz opiekę nad pacjentami po udarach mózgu, leczenie migren i innych bólów głowy. W zakresie diagnostyki
i leczenia są też zespoły bólowe kręgosłupa, uszkodzenia nerwów obwodowych, powikłaniach chorób metabolicznych, stwardnienie rozsiane i inne choroby demielinizacyjne.

gabinet neurologiczny

Szczegółowa oferta gabinetu obejmuje:

psychiatraSchorzenia neurologiczne

 • otępienia, neuropatie, padaczka
 • stwardnienie rozsiane
 • zespoły bólowo-korzeniowe kręgosłupa
 • zaburzenia krążenia mózgowego
 • bóle i zawroty głowy, migreny
 • zaburzenia neurologiczne przy niedoborach witamin
 • zaburzenia neurologiczne w zaburzeniach hormonalnych
 • zaburzenia pourazowe
 • zaburzenia snu i inne zaburzenia

schorzenia psychiatryczneZaburzenia psychiczne

 • zaburzenia depresyjne i lękowe
 • zaburzenia psychiczne w przebiegu organicznych chorób mózgu
 • zaburzenia nerwicowe i inne zaburzenia